Help mee, doneer

Het Fonds Vredesprojecten steunt acties voor vrede en conflictpreventie; tegen oorlog en bewapening. We steunen vooral kleine vredesgroepen die elders moeilijk subsidie kunnen krijgen.

Het Fonds krijgt zijn inkomsten uit rente op vermogen en uit donaties. Het vermogen is afkomstig van de voormalige Stichting Kruisraketten-NEE en uit giften, en is belegd bij de ASN Bank.

Steun vredesacties met een gift

op rekening NL 54 INGB 0004738565

t.n.v. Fonds Vredesprojecten, Utrecht

Indien u bij uw gift uw emailadres opgeeft zullen wij u tenminste éénmaal per jaar informeren over de projecten die door het Fonds Vredesprojecten gesteund heeft.

anbi-logo

Stichting Fonds Vredesprojecten
RISN / fiscaal nummer 8161.26.240
Secretariaat: Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht
Giften en legaten aan het Fonds zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Bestuur:
Ali Jansen – voorzitter
Henk van der Lingen – secretaris
Anne Vaillant – penningmeester
Bart Horeman – lid
Wendela de Vries – lid

Het bestuur is onbezoldigd

Download ook onze FVP jaarrekening 2021  en ons Beleidsplan 2016-2022.