Wat we steunen

Gesteunde projecten 2020

50 jaar Urenco is genoeg

Enschede voor Vrede heeft een bijeenkomst georganiseerd over het verdrag van Almelo, uraniumverrijking, kernwapens en kernenergie. https://www.enschedevoorvrede.nl/activiteit/50-jaar-urenco-is-genoeg/

Vernieuwing website wapenhandel

Stop Wapenhandel pleit voor strenge controle op wapenexport en een einde aan export naar mensenrechtenschenders, conflictregio’s en arme landen. Alle onderzoek en informatie wordt gepubliceerd op www.stopwapenhandel.org De technologie van deze website is verouderd, de hele site moet vernieuwd worden.

.

.

Gesteunde projecten 2019

Vredesmozaïek op het Beursplein

Ter herinnering aan de wekelijkse Vredeswake tegen de handel in aandelen van de wapenindustrie, die 25 jaar op het beursplein werd gehouden. Tegel gemaakt door kunstenares Sabina Groeneweg.

Internationaal seminar Euromilitarisme

Seminar van VD/Amok en Oorlog is geen Oplossing over militarisering van de Europese Unie. Het seminar vond plaats enkele dagen voor de Europese parlementsverkiezingen. Met o.a. Mark Akkerman (Stop Wapenhandel), Roger Cole (Peace and Neutrality Alliance – Ierland), Kathrin Vogler (Bondsdaglid voor Die Linke)

Bijeenkomst over ander veiligheidsconcept

Werkgroep Inclusieve Veiligheid organiseerde Perspectief 2040, waarbij een ander veiligheidsconcept op de rails werd gezet. Het was de startbijeenkomst van het project rond het boekje “Veiligheid, hoe dan?”. Zie stream op https://samenveilig.earth/

Wapenhandel in beeld (en geluid)

Problemen als terrorisme, klimaat en migratie worden vaak geframed als veiligheidsproblemen. Dan lijken wapens al snel een oplossing. Er wordt voorbij gegaan aan oorzaken, die vaak complex en dieperliggend zijn. Leidt de inzet van wapens op termijn wel tot meer veiligheid? Stop Wapenhandel podcastserie en bijeenkomsten over een ander veiligheidsnarratief. Zie onder meer https://stopwapenhandel.org/podcast

Kernwapeninfo

Tribunaal voor de Vrede kreeg steun voor een pilot website over de strijd tegen Kernwapens, voor scholieren, journalisten en alle andere geintresseerden.

 

 

Gesteunde projecten 2018

Acties rond vredesweek en verder

VEDAN en Enschede voor Vrede organiseren antimilitaristische en antinucleaire activiteiten in en rond Enschede.

 

Kennis en debat over verhoging defensiebudget

Voor de komende jaren forse verhogingen van het defensiebudget gepland. Een tegengeluid is nauwelijks te horen. Stop Wapenhandel laat een beargumenteerd tegengeluid horen want meer wapens is geen slimme weg naar meer vrede.

 

Nederlandse inzet voor een kernwapenvrije wereld

Op de Internationale VN dag voor Afschaffing van Kernwapens organiseerde de NVMP een debat met maatschappelijke organisaties, experts, bestuurders, beleidsmakers en de politiek om te bespreken welke concrete stappen door Nederland gezet kunnen worden op weg naar een kernwapenvrije wereld.

 

Gesteunde projecten 2017

Stop de oorlogsmissies!

afiDe Tweede Kamer beslist op 4 december over het verlengen van de oorlogsmissies in Mali en Afghanistan en later over die in Irak. Het kabinet gaat de krijgsmacht hiervoor versterken, in plaats van te kiezen voor vrede door diplomatie en een eerlijke internationale economie èn voor een goed klimaatbeleid. Het Amsterdams Vredesinitiatief organiseerde een protest.

Debat: 2000 kernwapens op scherp, wat kan Nederland doen?

AnukesDoor de Noord-Koreaanse raketproeven en de reacties van Trump is de nucleaire dreiging weer verontrustend actueel. Wat kan Nederland bijdragen aan het verbieden en uitbannen van kernwapens die, bedoeld of onbedoeld, de hele mensheid kunnen vernietigen? Daarover gingen verschillende experts in gesprek.

Enough is enough

Banksy-Israel-Wall-620x350Een Ander Joods Geluid (EAJG) organiseert een zesdaags evenement, 50 jaar na de Zesdaagse Oorlog, want genoeg is genoeg! Hoe starten we een dialoog met ‘de ander’? Hoe kunnen we bijdragen aan een betere toekomst voor Palestijnen en Israëli’s daar en meer verdraagzaamheid en tolerantie hier?

Tentoonstelling over dienstweigeraars en deserteurs in Nazi-Duitsland

tentoonstelling

Van 8 mei t/m 30 juni 2017 is in Het Huis van Compassie in Nijmegen een indrukwekkende tentoonstelling te zien van foto’s en brieven van dienstweigeraars en deserteurs uit de tijd van Hitler-Duitsland. Een beklemmende tentoonstelling, samengesteld uit foto’s en (laatste) brieven uit familiearchieven.

Gesteunde projecten 2016

Boekbespreking Groningen-Jabalya

Kwart-over-Gaza

Met steun van FVP organiseert Stichting Groningen-Jabalya ‘Kwart over Gaza’. Eerst wordt de film ‘We lost our souls’ vertoond. Vervolgens wordt Anja Meulenbelt door Lejo Siepe geïnterviewd over haar nieuwe boek.

Indexeren onderzoeksarchief

tank

Jarenlang deed Karel Koster onderzoek naar militarisme, onder meer voor het Anti Militaristies Onderzoeks Kollektief AMOK. Na zijn overlijden is een groot deel van zijn archief naar AMOK verhuisd. Voor het indexeren en toegankelijk maken hiervan deed het FVP een bijdrage.

Debatavond ‘Oorlog zonder Grenzen’

ozgHet Amsterdams Vredesinitiatief organiseert een debatavond met de Vlaamse auteur Ludo de Brabander.  Over koloniale opdeling van het Midden-Oosten en Noord-Afrika, internationale energiehonger, steun aan autoritaire regimes, wapenleveringen en militaire interventies.

Onderzoek militaire relaties met Israel

rafael-kleinDoor wapenaankopen bij en militaire samenwerking met Israël profiteert Nederland van kennis die is opgedaan bij de bezetting van Palestijnse gebieden. Ook komen er nog altijd Nederlandse wapenonderdelen en dual-usegoederen bij het Israëlische leger terecht, ondanks officieel ‘zeer restrictief’ exportbeleid. Een onderzoek van Stop Wapenhandel.

Debat: Oorlog in Turkije, Stilte in Nederland

Kurd & Friends: De mensenrechtensituatie in Turkije is sinds de aanloop naar de verkiezingen op 7 juni 2015 sterk verslechterd. En na de couppoging van afgelopen juli is de vrijheid van meningsuiting nog verder ingeperkt. Wat gaan Nederlandse politici doen om het geweld tegen de Koerden in Turkije te beëindigen?

uit-nuclaire-impasseSymposium Uit de Nucleaire impasse

De Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP) organiseerde een symposium n.a.v. de instelling van de open Ended Working Group door de VN om om daadwerkelijk van kernwapens af te komen.

Gesteunde projecten 2015

Geen vrede met kernenergie

vedanVredesgroep VEDAN te Enschede organiseert antinucleaire activiteiten rond de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo.

Gesteunde projecten 2014

Geen wapens naar conflictgebieden!

263406_252680761415910_100000219647856_1293506_2022309_n-2Stop Wapenhandel krijgt een bijdrage voor protest tegen een wapenhandelsmissie naar het Midden-Oosten.

Handtekeningen tegen aanschaf drones

Nederland heeft besloten om vier MQ-9 Reaper drones aan te schaffen. Vooralsnog onbewapend, maar het is een fluitje van een cent om er wapens onder te hangen. VEDAN organiseert een handtekeningenactie.

Gesteunde projecten 2013

Factsheet over modernisering kernwapens

ontwapen

Ontwapen! schreef een Factsheet over de modernisering van kernwapens in Nederland. De nieuwe B-61-12 bom wordt het kernwapen van de Joint Strike Fighter.

De Vrede Express

vrede-expressDe Vrede Express is een reizende, interactieve tentoonstelling over vrede, diversiteit en democratisch burgerschap. Vrede Express kreeg steun voor tentoonstellingshuur.

Enschede voor Vrede

enschede-voor-vrede

We steunden Enschede voor Vrede voor het organiseren van diverse activiteiten tijdens de vredesweek.

Energie en Geopolitiek

energie-en-geopolitiek

Stichting Peakoil Nederland doet onderzoek naar de relatie tussen Energie en Geoplitiek, en organiseert bijeenkomsten en debatten.